Nasze karty Montessori wprowadzają dzieci w Świat Sztuki i Historii Sztuki. Dzięki przygotowanym przez nas estetycznym pomocom edukacyjnym, dziecko z pozna malarstwo, rzeźbę i architekturę, wybitnych artystów, techniki i style artystyczne. Nauczyciel i rodzic znajdzie tu inspiracje do zabaw i prac plastycznych oraz zabaw z muzyką i rytmiką.

Sztuka z pomocami Montessori – inspirujące prace plastyczne i muzyczne

Dlaczego warto wybrać karty Montessori z działu Sztuka? Karty Montessori, trójdzielne karty, układanki, karty logiczne, karty pracy i plansze zapewniają aktywną i angażującą naukę, co sprawia, że zdobywanie wiedzy staje się przyjemne i satysfakcjonujące. Materiały Montessori nie tylko uczą o sztuce, ale także poruszają zmysły dziecka, wspierają rozwój umiejętności manualnych, kreatywnych i estetycznych. Nasze pomoce dydaktyczne są zaprojektowane tak, aby wspierać harmonijny rozwój wiedzy i umiejętności w przedszkolu, szkole i edukacji domowej. Dzieci mogą stopniowo poszerzać swoją wiedzę, dostosowując tempo nauki do swoich możliwości.