Życie społeczne
Pomoce Montessori z działu Życie Społeczne to materiały edukacyjne, które wprowadzają dzieci przedszkolne i szkolne w świat relacji, zasad współpracy, zasad bezpieczeństwa. Pokazują życie społeczne w wielu wymiarach. Dzieci nabywają umiejętności społeczne, uczą się komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów. Materiały Montessori wprowadzają dzieci w świat różnych kultur, tradycji i obyczajów, co poszerza rozwój umiejętności społecznych. Z pomocami Montessori lepiej poznają siebie i swoje emocje. Nasze układanki, jak Piramida Zdrowego Żywienia, karty Montessori, karty pracy uczą jak dbać o swoje zdrowie, prawidłowo odżywiać. Pokazuje jak dbać o środowisko i otoczenie.

Życie Społeczne Montessori – Budowanie Kompetencji Społecznych od Najmłodszych Lat

Pomoce Montessori uczą dzieci samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji, co buduje ich pewność siebie. Rozwijają poczucie odpowiedzialności, co jest podstawą dojrzałości społecznej. Edukacja Montessori jest idealna dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą kształtować u dzieci kompetencje społeczne. Materiały Montessori są pomocne w zajęciach TUS, poradniach, pracowniach terapeutycznych, świetlicach i w projektach edukacyjnych.  Karty Montessori w formie PDF pozwalają na szybkie i łatwe korzystanie z materiałów i wielokrotne drukowanie. Jeśli wolisz gotowe wydruki zamów je przez lovemontessori.pl na dobrej jakości, grubym papierze. Uczmy dzieci z pasją i przygotujmy je do świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.