Płatności

Dostępne formy płatności

Płatności online:

System płatności Przelewy24 należy do spółki:

PayPro SA
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

Przelew na konto:

Love Montessori
Anna Kukiz-Szczałuba

74 1160 2202 0000 0004 8712 1347

Bank Millennium SA