Płatności

Dostępne formy płatności

Płatności online:

System płatności Przelewy24 należy do spółki:

PayPro SA
ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.

Operatorem kart płatniczych jest: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

Przelew na konto:

Love Montessori
Anna Kukiz-Szczałuba
74 1160 2202 0000 0004 8712 1347
Bank Millennium SA