Lekcja trójstopniowa Montessori

14.05.2023
Lekcja trójstopniowa Montessori. Jak przeprowadzić lekcję trójstopniową

Co to jest lekcja trójstopniowa Montessori?

Twoje dziecko ciągle zadaje Ci pytania: Mamo, co to jest, a po co to jest, na co? Znasz to? To zasypywanie pytaniami ma kilka celów, ale dla małego dziecka, intensywnie rozwijającego mowę, najważniejszym jest klasyfikacja i poznanie wszystkiego, co je otacza.

Na etapie intensywnego rozwijania mowy, do jej rozwijania, poszerzania dobrze jest wykorzystać lekcję trójstopniową Montessori, zwaną też lekcją trzech kroków. Lekcja trójstopniowa pomoże Twojemu dziecku zapamiętać i utrwalić nowe słowa oraz pojęcia. Bardzo dobrze sprawdza się w nauce każdej dziedziny na materiale konkretnym, sensorycznym i na kartach Montessori.

Trzy etapy lekcji trójstopniowej i poprawne ich wprowadzenie

Jako przykład niech posłuży nam nauka nazw rodziny zwierząt: samiec – ogier, samica – klacz i młode – źrebię. Karty do przeprowadzenia takiej lekcji znajdziesz tutaj.

KROK 1 Nazywanie – asocjacja w izolacji. 

Połóż przed dzieckiem jedną figurkę bądź kartę przedstawiającą samca. Powiedz wyraźnie co przedstawia: To jest ogier. Zabierz kartę/figurkę i połóż następną. Powiedz wyraźnie: klacz i znów zabierz kartę/figurkę. Następnie połóż trzecią. Znów nazwij ją wyraźnie: źrebię.  Koniec pierwszego etapu 😊

Na tym etapie wykorzystujemy pamięć krótkotrwałą, która umożliwia przekazanie informacji do pamięci długotrwałej.

KROK 2 Rozpoznanie, kojarzenie. 

Rozłóż przed dzieckiem wszystkie trzy figurki lub karty razem. Tu zaczyna się zabawa, powinna chwilę potrwać, by dać szansę dziecku na skojarzenie, utrwalanie nazwy i przeniesienie wiedzy do pamięci długotrwałej. Powiedz: pokaż mi klacz, połóż źrebię na głowie, podskocz, gdy dotknę źrebię, dotknij klacz stopą itd. Im śmieszniej i im więcej ruchy na tym etapie, tym lepiej. Ruch przy zadaniu pomaga w skuteczniejszym zapamiętywaniu nowych pojęć. Wykorzystuje pamięć kinestetyczną, która wiąże się z wrażeniami wynikającymi z akcji. Pamiętaj jednak, aby nie zmęczyć dziecka za bardzo, bo przed nami:

KROK 3 Zapamiętywanie w izolacji.

Zabierz wszystkie figurki lub karty i połóż przed dzieckiem tylko jedną. Zapytaj: co to jest? Dziecko odpowiada. Zabierz i połóż kolejną. Znowu zapytaj: co to jest? Po odpowiedzi połóż trzecią z pytaniem, co to jest? Koniec. Kurtyna 😊

A co jak dziecko nie wie, nie zapamiętało nazwy, pomyliło się? Nie komentuj, nie wyjaśniaj (widzisz ten ogier jest ciemniejszy od klaczy, źrebie jest najmniejsze bo jeszcze nie urosło, bla, bla…). Nie zasypuj dziecka słowami, używaj ich jak najmniej. Cofnij się o „oczko niżej”: pomyliło się w kroku 3, cofnij się do kroku 2, jeśli miało problem z etapem 2 wróć do 1.

Dobra lekcja trójstopniowa jest:
• krótka,
• konkretna,
• indywidualna (dla jednego dziecka),
• przedmiotowa (ważny jest przedmiot nie nauczyciel).

Pamiętaj, że dziecko ma osiągnąć sukces. Jeśli wydaje nam się on mały, to dla dziecka może być ogromny (np. przejście wszystkich etapów, zapamiętanie jednej nowej nazwy). Lekcja trójstopniowa jest dla małych dzieci świetnym połączeniem zabawy, nauki i ruchu. To przynosi efekt!

W lekcji trójstopniowej doskonale sprawdzą się karty trójdzielne z rożnych dziedzin. Znajdziesz je tutaj.

< Zabawki czy pomoce Montessori?
Jakie powinny być materiały Montessori? – 5 zasad dobrych pomocy >