Karty trójdzielne Montessori

10.05.2021
karty trójdzielne

Karty trójdzielne Montessori to klasyczny materiał używany zarówno w przedszkolach, szkołach Montessori jak i w edukacji domowej. Jak cały materiał Montessori, tak i karty trójdzielne są genialne w swej prostocie. Są też bardzo efektywne w pracy z dzieckiem.

 

Karty trójdzielne Montessori

Karty trójdzielne składają się z trzech elementów: karty z obrazkiem i podpisem, karty z samym obrazkiem oraz sam podpis. Praca z nimi polega na szukaniu pary obrazków, które dziecko układa jeden pod drugim. Dzieci starsze, czytające dodatkowo dopasowują podpis na kartoniku do podpisu na jednej z kart. Praca z kartami poszerza słownictwo, rozwija pamięć oraz umiejętność czytania.

W pedagogice Montessori karty te służą do przeprowadzenia lekcji trójstopniowej. O lekcji trójstopniowej opowiemy  w osobnym wpisie, bo to szerszy temat i dobrze jest się z nim oraz z etapami takiej lekcji, dokładniej zaznajomić 😊

 

Format kart trójdzielnych

Karty trójdzielne dla dzieci przedszkolnych powinny mieć wymiary 14 x 14 cm. Jest to optymalny format, pozwalający na dostrzeżenie wszystkich elementów, ale, co również bardzo ważne, objęcie wzrokiem całości. W szkołach dopuszczana jest różna wielkość kart, jak i kształt. Co więcej, forma i kształt mogą stanowić o atrakcyjności materiału Montessori.

 

Fotografia czy rysunek?

Wszystkie nasze karty Montessori opierają się na realistycznej, starannie wybranej fotografii. Dlaczego?  Dzieci przyjmują świat takim, jaki im pokażemy. Zamiast więc rysunku, np. zwierzęcia czy drzewa pokazujemy im najbardziej realistyczną fotografię. Niestety, często stosowanym zabiegiem w rysunkach jest upiększanie, idealizowanie, przejaskrawianie otaczającego nas świata. Również, tak lubiane, nadawanie cech ludzkich zwierzętom (np. uśmiechnięta krówka) nie znajdzie odbicia w rzeczywistości. I tego staram się unikać w naszych materiałach Montessori.

Na naszych kartach Montessori często izolujemy zdjęcia z otoczenia, tzn. przedmiot, roślina czy zwierzę jest przedstawiane na białym tle.  Nie zakłóca to odbioru obrazu zbędnymi elementami. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszych dzieci, które mogą skoncentrować się na istocie obrazu.

 

Kontrola błędu

O tym, jak ważna jest kontrola błędu, pisaliśmy już tutaj. Kontrola błędu w kartach trójdzielnych Montessori jest prosta i ukryta w obrazkach, które dziecko porównuje i zestawia ze sobą.

 

Co jeszcze można robić z kartami trójdzielnymi?

Dla młodszych dzieci możemy przygotować tzw. materiał konkretny, np. prawdziwe owoce, figurki zwierząt, prawdziwe przedmioty, które dziecko połączy z odpowiednią kartą na obrazku. Świetnie do tego nadają się np. Owoce polskie, Zwierzęta Ameryki PółnocnejNarzędzia budowlane, Instrumenty muzyczne orkiestry symfonicznej.

Z kartami trójdzielnymi możemy pracować w terenie. Na przykład karty Kwiaty leśne, Liście drzew, Rośliny łąkowe  można zabrać na wycieczkę do lasu, parku i poszukać w otoczeniu naturalnym wszystkiego, co kojarzy się z danym obrazkiem. Można też odwrotnie: na wycieczce zebrać z dzieckiem możliwie różnorodne okazy tak, by potem dziecko mogło je dopasowywać do kart.

Karty mogą służyć do klasyfikowania przedmiotów lub tworzenia zbiorów. Można z nimi ćwiczyć pamięć i spostrzegawczość w grze memo. Wykorzystaj do gier kartę z obrazkiem lub kartę z obrazkiem i podpisem. Nasze zestawy kart trójdzielnych oprócz kart w formatach 14 x14 cm, mają dołączony zestaw pomniejszonych kart, mieszczących się na jednym arkuszu A4. Wydrukowane podwójnie możesz wykorzystać je jako ekonomiczną alternatywę do gry w memo.

Wszystkie karty Montessori służą wzbogacaniu słownictwa, są więc bardzo dobrą okazją do snucia opowiadań, rozmów z dziećmi na określone kartami tematy, rozbudzania wiedzy i ciekawości dzieci. Karty Montessori są też dobrym wstępem do poszerzania wiedzy, i odsyłania po więcej do książek, do czytania dziecku lub szukania samodzielnie wiadomości przez dzieci już czytające.

Karty Montessori pozwalają i nam, dorosłym, na naukę: obserwację dziecka. Pokazując karty Montessori zapraszamy dziecko do pracy, ale podążamy za nim, obserwujemy jak reaguje, kiedy jest bardziej zaciekawione, przy których tematach zatrzymuje swoją uwagę na długo. Taka obserwacja da nam więcej wiedzy o dziecku, jego aktualnych możliwościach i potrzebach.

Miłej pracy z kartami Montessori 😊

< Wielkie zestawy. Czytanie – jak pracować z materiałem Montessori?
Zabawy językowe - jak przygotować dziecko do nauki czytania? >